Meer aandacht

… meer waarde

CitiSense Property Group richt zich op (her-)ontwikkeling, realisatie en exploitatie van bestaand en nieuw vastgoed, voornamelijk binnenstedelijk. Wij zijn actief in de markt van kantoor- en bedrijfshuisvesting, retail en woningen, die wij graag ontwikkelen en waarin wij investeren. Bij CitiSense geven wij meer aandacht en kijken verder dan alleen het project. We hebben oog voor de belangen van alle stakeholders waarmee wij samen participeren, zetten echt in op duurzaamheid en kijken naar de toekomstbestendigheid van een project in haar omgeving. Kortom, meer aandacht … meer waarde.

INVESTEREN

Bij CitiSense Property Group investeren we in vastgoed én in de gebruikers. Wij hebben een persoonlijke relatie met onze huurders en kunnen zo snel inspelen op hun wensen. Wij zetten in op duurzaamheid en kwaliteit om het woon- en werkcomfort te vergroten en denken met onze huurders mee om samen tot het beste resultaat te komen.

Ontwikkelen

CitiSense Property Group richt zich voornamelijk op binnenstedelijke projectontwikkeling. Door onze financiële onafhankelijkheid kunnen we snel beslissen en handelen. Wij ontwikkelen van binnen naar buiten. De leefkwaliteit van de toekomstige gebruikers en de omwonenden staat daarbij centraal, waarbij comfort en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Met onze werkwijze geven wij het project of gebouw het juiste karakter dat goed aansluit op de directe omgeving.

OVER ONS

Persoonlijk contact en integer werken staan bij ons centraal. Wij zoeken naar een optimale samenwerking met u, maar ook zeker met toekomstige gebruikers en omwonenden. Alleen met een gedegen participatieproces op de juiste momenten kunnen wij uiteindelijk samen werken aan een passend eindresultaat van een project, naar ieders tevredenheid. Wij zorgen voor een samenwerking waarbinnen iedereen zijn of haar kracht optimaal tot z’n recht kan laten komen. Alleen op deze manier kunnen wij gezamenlijk meer aandacht geven aan de opgave, waarbij we rekening houden met de uitstraling van het gebouw, de huisvestingskwaliteit, het gebruiksgemak, duurzaamheid en de toegevoegde waarde voor de omgeving. We ontwikkelen creatieve en passende oplossingen voor elke situatie, waarbij we een stap verder gaan dan de voor de hand liggende keuzes. Zo creëren we samen meer waarde voor de gebruikers, voor het gebouw zelf en voor de omgeving.

ONZE PROJECTEN