Type

Villa’s

ProjectNaam

Villa's Oude Dorp

Locatie

Houten

Meer aandacht
… voor de omgeving

In het historische hart van Houten, genaamd Het Oude Dorp, verwierven wij een mooi perceel waarop luxe vrijstaande villa’s werden gerealiseerd. De ontwerpopgave was gericht op het maken van zeer comfortabele woningen en een uitdaging om deze nieuwe woningen naadloos aan te laten sluiten bij de omliggende monumenten, en dat de omwonenden in wilden stemmen met het plan. Qua bouw- en installatietechniek hadden wij de uitdaging om deze woningen naar de allerlaatste inzichten van duurzaamheid en comfort te realiseren (EPC=0). Om het geheel een uiterlijk te geven alsof deze woningen hier al langer stonden, zijn gedurende de bouw twee grote beeldbepalende platanen beschermd en behouden, zodanig dat zij daarna op de gemeentelijke natuurmonumentenlijst zijn gezet.

Villa’s Oude Dorp