Type

Villa’s

ProjectNaam

't Loof

Locatie

Houten

Meer aandacht
... voor herschikking

In de wijk De Gilden was sinds jaar en dag het tuincentrum De Schouw gevestigd, geheel ingeklemd tussen woonhuizen. Hierdoor was er inmiddels een minder gewenste situatie ontstaan. Het goederenvervoer, maar ook de toe- en afvoer van klanten leverde voor de wijk veel overlast en gevaarlijke situaties op. Daarnaast was er geen enkele mogelijkheid voor het tuincentrum om te moderniseren en uit te breiden. In goed overleg met de gemeente Houten en het tuincentrum heeft CitiSense Property Group een schitterende nieuwe zichtlocatie voor het tuincentrum gevonden, waar een geheel nieuw, vergroot, hypermodern en duurzaam tuincentrum is gerealiseerd met bijvoorbeeld zonnepanelen en hergebruik van regenwater.

CitiSense heeft de grond van het oude tuincentrum aangekocht en na gereedkoming van het nieuwe tuincentrum zeer grote en luxe tweekappers gerealiseerd, die qua duurzaamheid (EPC<0,0) destijds al voldeden aan de toekomstige BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Daarmee waren deze villa’s voorloper op het gebied van duurzaamheid. Tal van maatregelen zijn genomen om de huizen zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. De woningen zijn voorzien van zeer uitgebreide isolatie en kierdichting, triple glas, een uitgebreide energieopwekking via zonnepanelen, warmte- en koudewinning via een bodemwarmtepomp, een CO2 gestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, infiltratie van regenwater en onderhoudsarme materialen.

Door de omvang van de villa’s, de luxe afwerking, het comfort en het uitgebreide duurzaamheidspakket waren deze huizen uniek in haar soort. Een goed bewijs dat architectuur, duurzaamheid, luxe en comfort, hand in hand kunnen gaan.